Přístrojové vybavení

Digitální 3D RTG NewTom GiANO

GianoModerní 3D RTG přístroj schopný zobrazit celý zubní oblouk, včetně přilehlých částí obličejové kostry ve 3D kvalitě. Třírozměrný snímek podstatně zvyšuje kvalitu diagnostiky, a proto má své místo zejména v dentoalveolární chirurgii (určení přesné polohy zubů moudrosti a retinovaných zubů) v implantologii (detailní zhodnocení nabídky kosti a její kvality, plánování implantologického ošetření viz. Řízená implantologie), dále pak v endodoncii (detailní zobrazení často velmi složitého prostorového uspořádání kořenových kanálků), popř. v parodontologii.

CoDiagnostiX – Řízená implantologie

00000756_gs_implant_planning

Software umožňující plánovat implantaci v počítači na předem navržené protetické ošetření.

Výhody řízené implantologie

  1. Optimální pozice implantátu.
  2. Funkčně i esteticky hodnotnější náhrada.
  3. Bezpečné vyhnutí se rizikovým strukturám (cévy, nervy, dutiny atd.).
  4. Minimální pooperační trauma (Implantovat lze i bez obnažení kosti tzv. Flapless technikou).
  5. Možnost implantát okamžitě zatížit dopředu zhotovenou provizorní náhradou.

Chirurgická jednotka

CARD_DUO_SurgicPro_and_VarioSurg3Přístroj určený pro dentoalveolární chirurgii a implantologii. Prémiový chirurgický motor Surgic Pro+ je využíván především v implantologii, piezochirurgická jednotka VarioSurg3 pak v dentoalveolární a čelistní chirurgii. Specifické parametry zařízení a chlazení fyziologickým roztokem zaručují maximální šetrnost ke tkáním a sterilní operační pole.

Dentální mikroskop Kaps 1100

Lupové brýle – Excelentní optická kvalita od Carl Zeiss

zeiss-meditec-eyemag-lightii-orange-filter-224x168Pracujeme se zvětšením! Brilantní stereoskopický obráz nám umožňuje lépe rozeznávat nejjemnější struktury a tak odvádět tu nejkvalitnější práci.

Intraorální RTG s digitalizací

Intraorální RTG Kodak / VatechModerní RTG přístroj zobrazující cíleně jednotlivé zuby.Vynikající zobrazovací technologie poskytuje velmi kvalitní a optimálně exponované snímky během několika vteřin. Pokročilé filtry pro úpravu snímků umožňují získat maximum informací, díky kterým jsme schopni rychle a přesně stanovit diagnózu a tím podstatně zlepšit komunikaci s pacientem.

Endo I.T. professional

Endo I.T.Přístroj pro strojové opracování kořenových kanálků – moderní endodoncie je endodoncie strojová. Endo I.T. je špičkový programovatelný motor s přesně nastavitelnými parametry pro práci s konkrétním typem kořenových nástrojů. Je vybaven funkcí zpětného chodu, která minimalizuje riziko zalomení kořenového nástroje. V kombinaci s NiTi nástroji umožňuje precizní opracování kořenových kanálků, které je základem úspěšného endodontického ošetření.

Apexlokátor

Apexlokátor Raypex 5Dnes již nepostradatelný pomocník při endodontickém ošetření. Přístroj dokáže bez použítí RTG spolehlivě lokalizovat kořenový apex a tím zaručit opracování kořenového kanálku v celém jeho průběhu.

Elektrokauter

ElektrokauterPřístroj pracující na principu vysokofrekvenčního proudu určený k drobným chirurgickým výkonům na měkkých tkáních.

Pentamix 3

Pentamix
Automatický míchací přístroj určený k přípravě otiskovacích hmot. Přesné dávkování jednotlivých složek otiskovacího materiálu zaručuje dokonale přesný otisk a tedy perfektně zhotovenou protetickou práci.

CapMix

Capmix
Univerzální přístroj pro míchání celé řady moderních výplňových materiálů.

Air Flow


Pískovací přístroj pro supra- i subgingivální (do 4 mm) odstraňování povlaku a pigmentací z povrchu zubů a to i v těžko přístupných místech .

Polymerační lampa

Polymerační lampaModerní bezdrátová polymerační lampa Dr´s Light nabízí celkem 6 polymeračních programů včetně režimu „softstart“.