Zubní implantáty

Zubní implantáty se používají při kompletní ztrátě zubu i s kořenem. Zubní implantát má nejčastěji tvar malého šroubu, který se zavádí přímo do kosti místo kořene původního zubu. Po vhojení je zubní implantát opatřen pilířem, na který je následně připevněna umělá zubní korunka nebo zubní můstek. Zubní implantáty se vyrábějí z titanu. Výhodou titanu je jeho dobrá snášenlivost lidským organismem. Kost k titanu lehce přilne a pevně ukotví zubní implantát v čelisti.

Řešení pomocí implantátu

Zubní implantáty nahrazují chybějící kořen zubu. Zdravé sousední zuby zůstanou zcela nedotčeny a není nutné je zbrousit.

Řešení pomocí implantátu Řešení pomocí implantátu Řešení pomocí implantátu

Řízená implantologie

Zavedení implantátu není v ideální situaci nijak složitý chirurgický výkon, ale jsou případy, kdy je potřeba ošetření pečlivě plánovat s cílem bezpečně implantáty zavést do správné pozice tak, abychom měli ideální základy pro funkčně i esteticky vyhovující protetickou náhradu.

Navigovaná implantace2Navigovaná implantace1

Jedním z těchto způsobů je řízená implantace. Vlastní implantaci předchází detailní 3D RTG vyšetření a sken chrupu získaný buď intraorálním skenerem nebo skenováním modelu v laboratoři. Oba datové soubory (RTG + sken) se pak sloučí pomocí speciálního programu do jednoho 3D obrazu, který dává detailní informace o čelisti, zubech a měkkých tkáních a který následně slouží k plánování implantologického ošetření. Software umožnuje určit správnou délku, průměr a sklon implantátu tak, aby bylo zajištěno bezpečné vyhnutí se rizikovým strukturám (cévy, nervy, dutiny atd.) a zároveň aby se osy jednotlivých implantátů maximálně blížily osám plánované protetické náhrady. Správná pozice implantátů výrazně přispívá k lepší funkci i estetice náhrady.

Celý plán se pak přenese na chirurgickou šablonu, která zajistí zavedení implantátů do kosti v naplánovaných pozicích. Její design se opět plánuje v počítači, po jejím dokončení jsou data odeslána do laboratoře, kde je technikou 3D tisku šablona vyrobena. Následuje vlastní implantace, která již probíhá podle předem připraveného protokolu, tedy bezpečně a předvídatelně.

Chirurgická šablonaVýhody CT navigované implantace

  1. Optimální pozice implantátu.
  2. Funkčně i esteticky hodnotnější náhrada.
  3. Bezpečné vyhnutí se rizikovým strukturám (cévy, nervy, dutiny atd.).
  4. Minimální pooperační trauma (Implantovat lze i bez obnažení kosti tzv. Flapless technikou).
  5. Možnost implantát okamžitě zatížit dopředu zhotovenou provizorní náhradou.

Průběh léčby

Důkladná diagnóza, individuální konzultace a kompetentní zubní léčba jsou pro úspěch zubního implantátu zásadně důležité.

Diagnóza

Zubní lékař vyšetří chrup a posoudí na základě RTG snímků, která léčba je pro příslušného pacienta možná. Projedná výhody a nevýhody různých variant použití protéz. Následně určí délku a průměr implantátu pomocí RTG snímků a sádrových modelů. Poté se určí poloha implantátu. Aby byla implantace možná, musí být kost dostatečně mohutná. Existují pacienti, kteří mají nedostatečnou kostní hmotu. K tomu může například dojít, pokud zub dlouhou dobu chybí. I v takových případech lze implantovat s tím, že se musí kostní hmota nejprve znovu vytvořit.

Implantace

Zubní implantát  se normálně zavádí v lokální anestézii. Zubní lékař vytvoří vhodné „lůžko“ v čelistní kosti, kam se implantát umístí. V závislosti na individuálním případě se na implantát ve stadiu hojení může nasadit přechodná zubní náhrada. Díky tomu si může pacient uchovat přirozený úsměv již na počátku celého procesu.

Hojení

Dokud není implantát bezpečně spojen s čelistní kostí, je nezbytná fáze hojení v délce od tří týdnů až po několik měsíců – v závislosti na individuálním zdravotním stavu. Přibližně za týden se odstraní stehy. Pacienti si musí uvědomit, že k zahojení je pečlivá ústní hygiena naprosto nezbytná.

Nové zuby

Korunka, můstek nebo zubní protéza se zhotoví v zubní laboratoři na základě otisků.

Následná péče

Pokud se o implantát nebudete řádně starat, vypadne Vám podobně jako přírodní zubní kořen. Profesionální hygiena implantátu zvyšuje životnost nového chrupu. Špatná ústní hygiena a kouření mohou implantát zničit.

Švýcarská kvalita s mezinárodnim výzkumem

Straumann nabízí řešení pro široké spektrum dentálních indikací od jednotlivých chybějících zubů až po zcela bezzubé čelisti. Je jednou z vedoucích společností vyrábějící zubní implantáty, která rozvinula a pěstuje spolupráci s předními nemocnicemi, výzkumnými ústavy a univerzitami. Za posledních 30 let se na celém světě prodalo více než čtyři miliony implantátů Straumann s vysokou mírou úspěšnosti. Své výrobky distribuuje do více než 60 zemí na celém světě. Společnost nabízí novátorská řešení, která umožní zubním lékařům poskytnout svým pacientům léčbu založenou na nejnovějším výzkumu. Spolehlivost a kvalita jsou charakteristické znaky společnosti: řešení Straumann jsou důkladně prozkoumána a vědecky ověřena.

» Máte-li zájem o zubní implantáty Straumann, kontaktujte naši kliniku.